PL / SK

22 stycznia 2019

PRZETARG 22.01.2019

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 11.1/POPW/1.4 II ETAP

DOT. REALIZACJI USŁUG ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKCJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI “REGAMET”

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ,

WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usług polegających na:

a) opracowanie projektu graficznego nowej identyfikacji wizualnej marki REGAMET wraz z wzorami

podstawowych akcydensów, materiałów promocyjnych i identyfikacją wizualną linii produktowych;

a) doradztwo – stworzenie strategii i planu działań promocyjnych;

c) doradztwo – zaprojektowanie nowej strony internetowej wraz z narzędziami doboru i wizualizacji

pokryć dachowych

w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11.1/POPW/1.4 II ETAP

DOT. REALIZACJI USŁUG ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKCJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI “REGAMET”

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojsławska 14, 39 – 300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na:

a) opracowanie projektu graficznego nowej identyfikacji wizualnej marki REGAMET wraz z wzorami

podstawowych akcydensów, materiałów promocyjnych i identyfikacją wizualną linii produktowych;

a) doradztwo – stworzenie strategii i planu działań promocyjnych;

c) doradztwo – zaprojektowanie nowej strony internetowej wraz z narzędziami doboru i wizualizacji pokryć dachowych

w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 4. Wzór oświadczenia Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym
 5. Wzór zestawienia zrealizowanych usług w zakresie opracowywania identyfikacji wizualnej marki produktowej (jako produkt rozumieć należy przedmiot wytwarzany w sposób powtarzalny)  – Oferent winien wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 usługi w zakresie opracowania identyfikacji wizualnej marki produktowej, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 10 tys. PLN
 6. Wzór zestawienia zrealizowanych usług w zakresie projektowania strategii/planu działań promocyjnych dla marki produktowej (jako produkt rozumieć należy przedmiot wytwarzany w sposób powtarzalny)  – Oferent winien wykazać,  iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 usługi w zakresie strategii/planu działań promocyjnych dla marki produktowej
 7. Wzór zestawienia zrealizowanych usług w zakresie kompleksowego projektowania stron internetowych– Oferent winien wykazać,  iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 usługi zaprojektowania stron internetowych, z których każda łącznie spełnia wszystkie poniższe warunki:

•              Strona w 2 wersjach językowych

•             Strona dotyczy produktu (jako produkt rozumieć należy przedmiot wytwarzany w sposób powtarzalny)

•             Strona powinna składać się z co najmniej 10 podstron dla każdej z wersji językowych

 

 

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 NR 11/POPW/1.4 II ETAP

DOT. REALIZACJI USŁUG ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKCJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI “REGAMET”

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojsławska 14, 39 – 300 Mielec informuje, że z powodu konieczności doprecyzowania zapisów w zapytaniu ofertowym,  postępowanie ofertowe dotyczące realizacji usług polegających na:

a) opracowanie projektu graficznego nowej identyfikacji wizualnej marki REGAMET wraz z wzorami

podstawowych akcydensów, materiałów promocyjnych i identyfikacją wizualną linii produktowych;

a) doradztwo – stworzenie strategii i planu działań promocyjnych;

c) doradztwo – zaprojektowanie nowej strony internetowej wraz z narzędziami doboru i wizualizacji pokryć dachowych

w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18

zostaje anulowane.

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z identyfikacją wizualną marki REGAMET.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/POPW/1.4 II ETAP

DOT. REALIZACJI USŁUG ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKCJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI “REGAMET”

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojsławska 14, 39 300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na:

a) opracowanie projektu graficznego nowej identyfikacji wizualnej marki REGAMET wraz z wzorami

podstawowych akcydensów, materiałów promocyjnych i identyfikacją wizualną linii produktowych;

b) doradztwo – stworzenie strategii i planu działań promocyjnych;

c) doradztwo – zaprojektowanie nowej strony internetowej wraz z narzędziami doboru i wizualizacji pokryć dachowych

w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18.

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 3.  Wzór oświadczenia Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym
 4. Wzór zestawienia zrealizowanych usług w zakresie opracowywania identyfikacji wizualnej marki – Oferent winien wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 usługi w zakresie opracowania identyfikacji wizualnej marki, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 10 tys. PLN
 5. Wzór zestawienia zrealizowanych usług w zakresie projektowania strategii/planu działań promocyjnych – Oferent winien wykazać,  iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 usługi w zakresie strategii/planu działań promocyjnych
 6. Wzór zestawienia zrealizowanych usług w zakresie kompleksowego projektowania stron internetowych o zaawansowanej architekturze  – Oferent winien wykazać,  iż w ciągu ostatnich 3 lat zaprojektował co najmniej 3 strony internetowe, z których każda łącznie spełnia wszystkie poniższe warunki:

•            Strona w 2 wersjach językowych

•            Strona z narzędziami wizualizacji  graficznym produktów

pl_PLPolski
sk_SKSlovenčina pl_PLPolski