PL / SK

29 stycznia 2019

PRZETARG 29.01.2019

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR  12/POPW/1.4 II ETAP

dotyczące dostawy  5  LINII DO PROFILOWANIA OBRÓBEK DEKARSKICH

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ,

WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na dostawę środków trwałych pięciu  linii do profilowania obróbek dekarskich  w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

 

Załączniki:

  1. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 12/POPW/1.4 II ETAP

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/POPW/1.4 II ETAP DOTYCZĄCE DOSTAWY dotyczące dostawy 5 LINII DO PROFILOWANIA OBRÓBEK DEKARSKICH

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojsławska 14, 39 – 300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków  trwałych  w postaci 5 linii do profilowania obróbek dekarskich w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  4. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

pl_PLPolski
sk_SKSlovenčina pl_PLPolski